Jogobella

Jogurt
śniadaniowy.
Zott

Jak przypisać jogurt do najważniejszego posiłku dnia?

Stworzyliśmy nową submarkę na jedną, bardzo konkretną okazję konsumpcji – śniadanie.

Kluczowa była czytelność. Przeznaczenie produktu, nazwa marki oraz logotyp nie pozostawiają wątpliwości do czego ona służy.

A dynamiczna ilustracja składników jogurtu odpowiada na to, czego oczekujemy od śniadania – treściwości i energii na cały dzień.

Inne prace