Rzetelne, doświadczone czy niepotrzebne?
„Poszukiwana 45+”

top
*
-
+
Nasza prosta idea

Celem naszej kampanii było uświadomienie problemu zatrudniania kobiet po 45 roku życia. Poprzez bardzo drastyczne środki wyrazu rozpoczęliśmy dyskusje w mediach na temat wartości pracowników w sile wieku.

Poszukiwana 45+ - reklama kampanii społecznej – Opus B

Kampania „Poszukiwana 45+” była to jedna z kilkunastu kampanii, jakie zrealizowaliśmy w latach 2007-2010 dla instytucji publicznych. Kampania została nagrodzona statuetką Kreatura.

Social campaign Wanted 45+