Rzetelne, doświadczone czy niepotrzebne?
Kampania społeczna „Poszukiwana 45+”

top
Nasza prosta idea

Celem naszej kampanii było uświadomienie problemu zatrudniania kobiet po 45 roku życia. Poprzez bardzo drastyczne środki wyrazu rozpoczęliśmy dyskusje w mediach na temat wartości pracowników w sile wieku.

Kampania „Poszukiwana 45+” była to jedna z kilkunastu kampanii, jakie zrealizowaliśmy w latach 2007-2010 dla instytucji publicznych.
Kampania została nagrodzona statuetką Kreatura.