Pamiętne reklamy!

Nasze realizacje dla Banku Śląskiego
wśród największych klasyków reklamowych!

Z okazji 25-lecia redakcja Media&Marketing Polska wybrała najlepiej zapamiętane kampanie reklamowe po przełomie 1989

W doborowym towarzystwie takich kampanii, jak między innymi No, to Frugo!, Chipsy przyszły Crunchips, Ojciec, prać? Polleny 2000 czy Czas na EB znalazły się również nasze realizacje dla Banku Śląskiego (dziś ING Bank Śląski)

Marek Kondrat i ING to chyba rzeczywiście najdłużej trwający mariaż reklamowy. A wszystko zaczęło się w 1998 roku. Zobaczcie spot naszego autorstwa – „Konto z lwem”. Enjoy!