Digitalizacja
Jak dział komunikacji wewnętrznej
może efektywnie wspierać ten proces?

różnicowany poziom
kompetencji cyfrowych

#niechcęnieumiem

  • + Posiadanie niedużego, ale celnego zestawu insightów dotyczących naszej marki jako pracodawcy jest na wagę złota. Zwłaszcza gdy chcemy zaprojektować strategię employer brandingową, która zaczyna się od doświadczenia naszych obecnych pracowników, a kończy na działaniach rekrutacyjnych. Co daje nam insight? Możliwość prowadzenia działań, które nie tylko skutecznie odpowiadają na potrzeby, ale też przełamują bariery obecnych i potencjalnych pracowników.
  • + Dodatkowo dzięki insightowi mamy możliwość porzucenia generycznej komunikacji na rzecz porozumiewania się w sposób specyficzny dla kultury danej organizacji. By zidentyfikować insighty właściwe dla marki pracodawcy, konieczne jest cykliczne prowadzenie badań jakościowych połączonych z szeroką netnografią.

Różny stopień intuicyjności narzędzi
#uxpłakałjakprojektował

Część rozwiązań, które będziemy wdrażać, jest prosta i większość pracowników, niezależnie od poziomu kompetencji cyfrowych, będzie swobodnie się po nich poruszać. Niestety nie zawsze tak jest, dlatego też warto zbadać poziom intuicyjności wdrażanego rozwiązania i go zoptymalizować. Można też wykorzystać komunikację wewnętrzną do tego, by przybliżyć pracownikom największe wyzwania, z którymi mogą się zmierzyć w trakcie interakcji z nowym interfejsem.

Nie wiem, nie rozumiem,
nie używam
#nielubięzmian

Z natury nie lubimy zmian, a to, co nowe, zawsze jest dla nas gorsze albo bez sensu. To normalna reakcja człowieka postawionego przed koniecznością rezygnacji ze starych zwyczajów i nawyków. Nie ma to nic wspólnego z tym, jakie realnie będziemy chcieli wprowadzić narzędzie, rozwiązanie czy proces. Dlatego też tę regułę oraz kilka innych mechanizmów psychologicznych warto uwzględnić w komunikacji nowych rozwiązań cyfrowych.

Zarządzanie zmianą
#ADKAR

Efektywne przeprowadzenie procesu adaptacji do nowego narzędzia (a dokładniej – adopcji tego narzędzia) jest możliwe dzięki wykorzystaniu istniejących modeli zarządzania zmianą. Jednym z nich jest model ADKAR.

ADKAR to akronim od słów: Awareness, Desire, Knowledge, Ability and Reinforcement (Jeff Hiat). Gdy projektujemy komunikację wewnętrzną zgodnie z tym modelem, to proces zmian, szczególnie dużych i cyfrowych, przebiega pomyślnie.