01 Digitalizacja

Jak dział komunikacji wewnętrznej
może efektywnie wspierać ten proces?

Opus B 4Corporate

02 Zróżnicowany poziom
kompetencji cyfrowych

#niechcęnieumiem

Nie możemy zakładać, że każdy z nas tak samo potrafi posługiwać się takimi narzędziami jak poczta elektroniczna, przeglądarka internetowa, pakiet Office itp. Każdy pracownik czuje się mniej lub bardziej swobodnie w interakcji ze światem zdigitalizowanym, zatem wdrażając nowe rozwiązania cyfrowe, warto mieć to na uwadze. Wpłynie to w równym stopniu na formę wdrażania nowych rozwiązań, jak i na sposób, w jaki będziemy je komunikować.

By zrobić to dobrze, warto zbadać kompetencje cyfrowe naszych pracowników, a zidentyfikowany poziom umiejętności przełożyć na pain pointy, które będziemy chcieli rozwijać odpowiednio dobranymi narzędziami.

03 Różny stopień
intuicyjności narzędzi

#uxpłakałjakprojektował

Część rozwiązań, które będziemy wdrażać, jest prosta i większość pracowników, niezależnie od poziomu kompetencji cyfrowych, będzie swobodnie się po nich poruszać. Niestety nie zawsze tak jest, dlatego też warto zbadać poziom intuicyjności wdrażanego rozwiązania i go zoptymalizować. Można też wykorzystać komunikację wewnętrzną do tego, by przybliżyć pracownikom największe wyzwania, z którymi mogą się zmierzyć w trakcie interakcji z nowym interfejsem.

Opus B 4Corporate

04 Nie wiem, nie rozumiem,
nie używam

#nielubięzmian

Z natury nie lubimy zmian, a to, co nowe, zawsze jest dla nas gorsze albo bez sensu. To normalna reakcja człowieka postawionego przed koniecznością rezygnacji ze starych zwyczajów i nawyków. Nie ma to nic wspólnego z tym, jakie realnie będziemy chcieli wprowadzić narzędzie, rozwiązanie czy proces. Dlatego też tę regułę oraz kilka innych mechanizmów psychologicznych warto uwzględnić w komunikacji nowych rozwiązań cyfrowych.

Opus B 4Corporate

05 Zarządzanie zmianą

#ADKAR

Efektywne przeprowadzenie procesu adaptacji do nowego narzędzia (a dokładniej – adopcji tego narzędzia) jest możliwe dzięki wykorzystaniu istniejących modeli zarządzania zmianą. Jednym z nich jest model ADKAR.

ADKAR to akronim od słów: Awareness, Desire, Knowledge, Ability and Reinforcement (Jeff Hiat). Gdy projektujemy komunikację wewnętrzną zgodnie z tym modelem, to proces zmian, szczególnie dużych i cyfrowych, przebiega pomyślnie.

Carolina Pietyra
Digital Strategy Manager