01 Podstawy
efektywnej
komunikacji
wewnętrznej

Opus B 4Corporate

02 Wiedza przyczynia się do realizacji strategii

#wspólnawizja

Dzięki dobrej komunikacji wewnętrznej umożliwiamy pracownikom lepsze rozumienie strategii, misji i wizji firmy oraz dostrzeżenie działań, które przyczyniają się do ich realizacji. Wspólna wizja rozwoju organizacji, szczególnie takiej, która zapewnia zatrudnienie tysiącom pracowników, jest dużym wyzwaniem. Często ta wizja jest pielęgnowana w grupie kierowniczej, jednak nie raz zapominamy o tym, by efektywnie i regularnie przenosić ją na całą firmę. Dobra komunikacja ułatwia utożsamianie się pracowników z celami organizacji.

03Dezinformacja wrogiem zmian

#nielubięzmian

Dla sprawnego funkcjonowania organizacji – by nie wzbudzać niepotrzebnie niepokoju wśród pracowników niezrozumiałymi dla nich decyzjami czy też pomóc nowym procesom w szybkim wdrożeniu – warto zaprojektować efektywną komunikację dotyczącą nowości w firmie, zmian kadrowych, prawnych, prowadzonych działań HR, akcji marketingowych czy CSR.

Opus B 4Corporate

04Nie tylko co, ale i jak

#narzędzia

Wiele procesów w organizacji wymaga odpowiednich narzędzi komunikacji. Dotyczy to zwłaszcza tych narzędzi, które są używane pomiędzy pracownikami a ich przełożonymi, ponieważ, jak wskazują badania agencji Gatehouse, słaba jakość komunikacji kierowniczej jest wymieniana przez 56% osób jako jedna z największych barier komunikacyjnych. Dobrymi narzędziami będą również zrozumiałe i zebrane w jednym miejscu wszystkie treści potrzebne do efektywnego onboardingu nowego członka zespołu. Już na samym początku zwiększy to skuteczność działań nowego pracownika, a także korzystnie wpłynie na wizerunek naszej organizacji.

Opus B 4Corporate

05 Hybrydowy tryb pracy wyzwaniem dla komunikacji wewnętrznej

#strategia #emocje

Wielokanałowość, która uwzględnia hybrydowe modele pracy, jest dziś kluczem do efektywnej komunikacji wewnętrznej. Obecnie niezwykle trudno zadbać o odpowiednie natężenie w relacji pracownik–pracodawca, gdy pracujemy raz w biurze, raz zdalnie lub też cały czas zdalnie. W takiej sytuacji strategia komunikacji uwzględniająca tę zmienność będzie niezwykle istotna dla trwałości i jakości tej relacji.

Carolina Pietyra
Digital Strategy Manager